منحرف شدن خودرو

هنگام سر خوردن خودرو یا لیز خوردن چه باید کرد؟

منحرف شدن خودرو

روزهای بارانی یا برفی به دلیل وجود آب یا برف، خودروها به راحتی سر می خورند.
حال اگر در این شرایط قرار گرفتیم، چگونه از ادامه سر خوردن جلوگیری کنیم و خودرو از کنترل ما خارج نشود؟ اصلا علت منحرف شدن خودرو چیست؟ و سوال های مشابه… .
یکی از ترفند های رانندگی حرفه ای نحوه برخورد در هنگام سر خوردن یا لیز خوردن خودرو است. فرض کنیم جاده لغزنده است و ناگهان مثل ماشین برقی شهر بازی لیز می خورید(سر میخورد).

برای جلوگیری از سر خوردن خودرو چه باید کرد ؟

مطمئنا هم با گاردریل برخورد خواهید کرد. چشمان خود را به جاده بدوزید و به جای گاردریل، به جایی نگاه کنید که باید می رفتید. فرمان خود را به همان سمت که دارید نگاه می کنید بچرخانید و همانجا نگه دارید.

نگران این نباشید که شاید فرمان را خیلی زیاد بچرخانید. اگر چشمانتان جای مناسب را نگاه کند فرمان را هم مطمئنا به همان جا خواهید چرخاند.

چون دست و چشم با هماهنگی کار می کنند.

علت منحرف شدن خودرو

سر خوردن خودرو از زبان پلیس راهور

پلیس راهور برای جلوگیری از محنحرف شدن خودرو و متوقف کردن خودروی خارج از کنترل، چهار توصیه دارد. این چهار توصیه عبارت است از:

1- در این شرایط راننده نباید اعتماد به نفس و تسلط خود را از دست بدهد.
2- در ادامه باید از ترمز کردن پرهیز کرد، زیرا ضربه زدن به ترمز روی سطح لغزنده باعث قفل شدن چرخ ها و ادامه لغزش و سرخوردن خودرو می شود.
3 -باید در جهتی حرکت کرد که قسمت عقب خودرو به آن سمت سر می خورد، یعنی فرمان را به همان سمتی که عقب خودرو لیز خورده است، بچرخانید. در همین حالت، وقتی خودرو در مسیر مستقیم به حرکت ادامه داد می توانید به سمت دلخواه حرکت کرد.

4 -پس از انجام این کارها، باید خیلی آهسته و آرام پدل ترمز را فشار دهید تا از سرعت خودرو کاسته شود و یا اینکه پا را به آرامی روی پدال گاز بگذارید تا خودرو به حرکت درآید.

نظرتون برامون اهمین داره. پس پایینتر برامون نظر بگذارید ❤️